מילון - לחלק התיבה - 'To divide the measured word' Dictionary


 

 

מילון - לחלק התיבה

'To divide the measured word' - Dictionary  

 

והענין במיקוד: "בימי קציר חט-ים" = "בימי קץ ירח ט' ".

 

 

  

 

Home

Concept

Films

ArtWorks

Photography

News

Vita

Contact